Zateplení a hydroizolace střechy panelového domu

Název:   zateplení a hydroizolace střechy ul. Čimelická, Praha 4 Předmět zakázky: Kompletní provedení skladby nové střechy včetně klempířských prvků a příslušenství. Popis Požadavkem rekonstrukce střechy bylo výrazně nezvyšovat tloušťku střešní pláště, proto byla zvolena tepelná izolace z polyisokyanurátu – PIR desky tl. 2x140mm. Na tepelnou izolaci je nakotven SBS modifikovaný pás Elastek 50 dekor. Odvodnění je […]

Vydáno: 10. 06. 2015

Činžovní dům Praha 7

Dokončená oprava fasády

Název:  Činžovní dům Praha 7, Osadní Předmět zakázky: Revitalizace činžovního domu – zateplení fasády, rekonstrukce terasy a zábradlí, zateplení průjezdu a nová lamelová vjezdová vrata. Na tento objekt byla zpracována kompletní projektová dokumentace vč. vyřízení všech potřebných povolení. Popis: Cílem stavby bylo obnovit fukčnost zvětralé fasády včetně instalace zateplení minerální vatou, rekonstrukce hydroizolace teras a […]

Vydáno: 21. 04. 2015

Zateplení střech panelových domů

Název:   zateplení a hydroizolace střech ul. Augustinova, Praha 4 Předmět zakázky: Kompletní rekonstrukce střech panelových domů včetně klempířských prvků a příslušenství. Popis varianta A) – oprava střechy, zachování záklopu a doplnění foukané tepelné izolace do mezivrství střešního pláště varianta B) – kompletní vybourání dřevěné dvouplášťové střechy, spádová vrstva je tvořena EPS polystyrenem Jako hlavní hydroizolace […]

Vydáno: 10. 05. 2014

Zateplení střech RD novostavby

Název:   zateplení a hydroizolace střech dvou RD Předmět zakázky: Kompletní provedení skladby nové střechy RD včetně klempířských prvků a příslušenství Popis: Na stropní desku byla instalována pojistná hydroizolace Glastek, jako tepelná izolace je použit spádový EPS 100S. Na tepelnou izolaci je položen samolepící pás Glastek sticker a vrchní vrstvu tvoří SBS modifikovaný pás Elastek dekor. […]

Vydáno: 06. 01. 2014

RD Křestlice

Dodávka oken ,dveří, zimní zahrady, zastínění, interiérových dveří, střešního pláště

Vydáno: 03. 08. 2013

Vrané nad Vltavou

Název:  RD – Vrané nad Vltavou Předmět zakázky: Revitalizace vícegeneračního rodinného domu – zateplení střechy, zateplení fasády, oprava balkonu. Popis: Celý projekt byl koncipován pro dotační program „Zelená úsporám“. Bylo provedeno zateplení střechy s novou střešní krytinou Bramac Alpská classic. Do plochy střechy byly instalovány střešní okna Velux. Pro zateplení fasády byl použit certifikovaný systém […]

Vydáno: 03. 08. 2013

Panelový dům Dobříš

Název:  Panelový dům Dobříš, Pražská Předmět zakázky: Revitalizace panelového domu – zateplení střechy, zateplení fasády, výměna oken, rekonstrukce lodžií a zábradlí Popis: Cílem stavby bylo zlepšit kvalitu bydlení prostřednictvím snížení nákladů na vytápění objektu, provedením oprav na fasádě a střeše, vlastním zateplením objektu, výměnou oken a dveří. Jedná se o zateplení objektu certifikovaným kontaktním zateplovacím […]

Vydáno: 03. 08. 2013

Praha 3, Loudova

Název:  Činžovní dům, Praha 3 – Loudova Předmět zakázky: Revitalizace činžovního domu – zateplení střechy, zateplení fasády, rekonstrukce teras a zábradlí Popis: Celý projekt byl koncipován pro dotační program „Zelená úsporám“ ze kterého se podařilo vyčerpat cca 2,2mil. Kč. Bylo provedeno zateplení střechy polystyrenem s hydroizolací Elastek 50 SOLO, zateplení teras včetně položení betonové dlažby […]

Vydáno: 03. 08. 2013

Zatmelení panelových spár

Název:  Zatmelení panelových spár ul. Rodopská, Praha 4  „horolezeckou technikou“ Při silných deštích docházelo k zatékání do interiéru objektu spárou v obvodových panelech bytového domu. Pro vyplnění spár byl použit pružný tmel z řady ST1 a PE vyplňovací provazec. Veškeré práce jsou provedeny za použití horolezecké techniky – z lana.  

Vydáno: 01. 06. 2013